GERAKAN PERSATUAN WANITA (GPW) FELDA PASOH 1

Gerakan Persatuan Wanita (GPW) adalah persatuan wanita yang paling aktif dan dianggotai oleh penerokawati di Felda. Tujuan penubuhan GPW ini adalah untuk membolehkan penerokawati juga terlibat dalam pembangunan Felda dan ianya juga menunjukkan bahawa wanita juga tidak ketinggalan dalam memajukan Felda ini. Felda mengiktiraf peranan wanita terhadap pembangunan rancangan Felda, kepentingnya peranan kaum isteri untuk turut bersama suami menggerakkan apa juga usaha di rancangan Felda. GPW Felda Pasoh 1 telah ditubuhkan pada Mei 1975.

 VISI

- Menjadi sebuah organisasi yang dinamik dan efektif untuk golongan wanita Felda

MISI

- Menjadi badan induk kedua penggerak dalam rancangan

- Tumpuan GPW :

i) Meningkatkan taraf hidup

ii) Pembelajaran anak-anak

iii) Perpaduan dan persefahaman

-Melengkapkan ahli GPW dengan pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menyumbang secara positif kepada diri, keluarga dan masyarakat.

CARTA ORGANISASI GPW FELDA PASOH 1

 JAWATAN  NAMA
 PENGERUSI  HAJAH SAPIAH BINTI JONED
 TIMB. PENGERUSI  HAJAH KHATME BINTI AHMAD
 SETIAUSAHA  PN. RAHIMAH BINTI MAHMUD
 BENDAHARI  PN. ZAINAB BINTI AB. RAHMAN
 BIRO PENDIDIKAN   HAJAH ZAINAB BINTI IBRAHIM
 BIRO EKONOMI  HAJAH SARINAH BINTI AYOB
 BIRO SOSIAL & MASYARAKAT   PN. ASMAH BINTI DAUD
 BIRO LADANG  PN. TOKIAM BINTI SILIKIN
AJK

1. SITI ZALIHA BINTI ABAS

2. JARAH BINTI JAAFAR

3. FATIMAH BINTI MIZAN

4. ARA BINTI AHMAD

5. JUNAIDAH BINTI HAMID

6. MAIMUNAH BINTI BADOR

7. ROBAKYAH BINTI OTHMAN

8. HALIMAH BINTI HAJI ISMAIL

9. TUBIAH BINTI DULATI

10. HAJAH RUSNAH BINTI YUNUS 

11. ZAWIYAH BINTI HUSIN

12. SAODAH BINTI ABU

13. SAMSIAH BINTI ARIS

14. HAJAH SELIMAH BINTI AHMAD

GERAKAN PERSATUAN WANITA

FELDA mengiktiraf peranan wanita terhadap pembangunan rancangan FELDA, kepentingnya peranan kaum isteri untuk turut bersama suami menggerakkan apa juga usaha di rancangan FELDA. Oleh itu wujudlah GPW atau Gerakan Persatuan Wanita, Gerakan Persatuan Wanita Felda Pasoh 1, telah ditubuhkan pada Mei 1975.

Pengerusi

Pn.Salmah Bt Azhari

Bendahari

Pn. Sapiah Bt Joned

Setiausaha

Pn. Rahimah Bt Mahmud

Naib Setiausaha

Pn.Hjh Mahani Bt Yusuf

Biro Pelajaran

Pn.Hjh Zainab Bt Ibrahim

Biro Ekonomi

Pn.Hjh Sarinah Bt Ayob

Biro Sosial

Pn.Salimah Bt Ahmad

Wakil Blok

Pn.Rohaya Bt Mohamad

Wakil Blok

Pn.Hasnah Bt Jabar